Kontakty

Investor

Green Hills Realty s.r.o.
Na Vinohradech 113
267 01 Králův Dvůr – Křižatky

IČ: 06562850
DIČ: CZ06562850

Mgr. Alena Skalska – jednatel
tel.: +420 739 462 232
email: alena.skalska@gmail.com
web: www.greenhills.cz

Výhradní prodejce

InStyle Real Estate s.r.o.
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město

IČ: 05056993
DIČ: CZ05056993

Michal Groulík – jednatel
tel.: +420 604 924 103
email: realityinstyle@gmail.com
web: www.reality-instyle.cz

Zaujala Vás naše nabídka?

Klientské změny

1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

Uzavřením smlouvy rezervační nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní na rodinný dům je umožněno klientovi uplatnit, do stanoveného termínu, klientské změny (KZ). Veškeré požadavky na klientské změny budou projednávány s pověřenou osobou a budou příslušným způsobem zaprotokolovány.

2. ZÁSADY KLIENTSKÝCH ZMĚN

  1. Nejsou v rozporu se stavebním povolením (například změna vzhledu domu, odstupové vzdálenosti, změna výšky a tvaru domu, změna velikosti otvorů ve fasádě, změna velikosti zpevněných a nezpevněných ploch, atd.)
  2. Neovlivní termín dokončení projektu, resp. kolaudaci rodinného domu.
  3. Neovlivní negativně sousední objekty a pozemky v rámci projektu ani mimo něj (např. ovlivnění požární bezpečnosti, nevhodné terénní úpravy při hranici pozemku).
  4. Jsou ve shodě s platnými normami, zákony a vyhláškami.
  5. Neznehodnotí, neomezí či jinak neznevýhodní ostatní domy a přilehlé prostory.

Pracovník pověřený projednáváním klientských změn má právo požadované klientské změny zamítnout. O podmínkách realizace klientské změny rozhoduje investor. Vzhledem k celkové organizaci stavby si klient vybírá materiály nezbytné k provedení KZ pouze v systému dodavatelů nominovaných budoucím prodávajícím.

Klientské změny mohou zahrnovat záměnu standardních typů materiálů za jiné, dle volby budoucího kupujícího, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do příček, obvodových stěn, rozvodů a podlah. Jedná se např. o změnu typu obkladů a dlažeb, změnu typu vnitřních dveří (dekor, prosklení), změnu typu nášlapných vrstev (bez nutnosti úpravy podkladu), změnu typu zařizovacích předmětů a baterií, nevyžadující zásahy do rozvodů příslušných médií.

Klientské změny jsou zpoplatněny paušální částkou 20 000,- CZK bez DPH.